introfoto Jongeren Avonden

tekstOp de Jongerenavonden gaat het om luisteren én praten. De gastspreker houdt een inleiding (let op: geen preek!) en daarna is het woord aan de jongeren en alle andere vaak honderden bezoekers. De doelgroep krijgt namelijk alle ruimte om vragen te stellen.tekst

Wat zit de jeugd dwars, wat begrijpen ze niet, wat staat ver van hun alledaagse leven af...? Samen met onze gastsprekers proberen we antwoorden te vinden en daarbij te zoeken naar de weg die God met de jeugd wilt gaan. Na afloop van de avonden is er trouwens voldoende tijd om nog na te praten met elkaar. De deur gaat niet dicht voor de laatste vraag beantwoord is.

Jongeren

De Jongerenavonden zijn reuze gezellig en er is alle ruimte voor ontmoeting met leeftijdsgenoten. Maar centraal staat het thema van de avond en daarbij wordt steevast gekozen voor stevige onderwerpen. 'Wat geloof jij eigenlijk?', 'Werkt God nog in deze tijd?' en 'Hoe word je bekeerd?' zijn voorbeelden van actuele thema's waarmee wij onze Jongerenavonden invullen.

Maar ook andere allerlei actuele items als ziekenzalving, gebedsgenezing, evangelisatie in gevangenissen en popmuziek komen langs. Iedere avond staat op zichzelf, hoewel er wel een duidelijke rode draad is. Of liever een gouden draad... God werkt in deze tijd! Kom het maar ontdekken tijdens een van onze Jongerenavonden!

Duif Jongeren Avonden